Historie

SMM Elektro, spol. s.r.o. vznikla v dubnu roku 2008 odkoupením společnosti TTC Esox Brno, spol. s.r.o. V počátku se společnost zabývala především prodejem a instalací elektrických přístrojů v oblasti nn, dodávkami elektro zařízení do výrobních závodů v oblasti strojírenství a těžebního průmyslu, zejména regulace elektropohonů a jejich příslušenství.

Později se firma začala směřovat k výrobní činnosti a to montážními pracemi převážně pro automobilový a elektrotechnický průmysl. Zde vznikl potenciál pro občany se zdravotním postižením a SMM Elektro začala v první polovině roku 2010 zřizovat chráněné dílny pro zdravotně znevýhodněné občany.


Chráněné dílny

Postupně byly otevřeny chráněné dílny v provozech SVITAVY, BŘECLAV, LANŠKROUN, BRNO a v roce 2014 vznikly další dva nové provozy a to HRADČOVICE a JAROMĚŘ.

Výroba se začala kromě zaměření na automobilový a elektrotechnický průmysl později zaměřovat také na strojírenství a to nejvíce v oblasti balení. Balení se postupně rozšířilo i o dodávky pro zákazníky papírenského průmyslu, farmacie a průmyslu potravinářského. Současně se rozšířila činnost firmy také v oblasti služeb a to především jako úklidová služba, strážní služba a také správa nemovitostí spolu s odečty a rozúčtováním energií. V srpnu roku 2011 se firma výrazně rozšířila koupí části podniku již dříve spolupracující firmy O.S. FORTE, družstvo a celkový počet zaměstnanců dosáhl počtu 200 pracovníků.


Vize

Jedním z hlavních cílů firmy se stalo vytváření pracovních míst pro osoby se zdravotním postižením v rámci chráněných dílen. Jejich integrace a celková podpora těchto osob v pracovním procesu. SMM Elektro dbá při vytváření nově vzniklých pracovních míst na jejich celkovou stabilitu a možný další rozvoj při rozšiřování výrobních činností. Proto se zakázková činnost zaměřila výrobně na dlouhodobé projekty, hlavně z okruhu výroby pro renomované firmy z oblasti automobilového, strojírenského elektrotechnického průmyslu a dodavatelů energií (výroba pro fy ABB, Schneider - Electric, GUMOTEX, SchaefflerProduction CZ s.r.o., VALOSUN, Brněnské papírny (KRPA), KOH-I-NOOR PONAS,TOS Svitavy, Kellner & Kunz AG, člen skupiny RECA (Rakousko), RWE.