Náhradní plněníSpolečnost SMM Elektro zaměstnává více než 50 % pracovníků se zdravotním postižením. Přepočtený stav v roce 2018 činil 96,5 % pracovníků se zdravotním postižením.

Proto naše firma poskytuje svým zákazníkům možnost uplatnění NÁHRADNÍHO PLNĚNÍ odběrem služeb ve smyslu zákona č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti, doplněného o vyhlášku č. 518/2004, kterou se zákon provádí.


Vysvětlení zákona:

Podle novely zákona o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb. platné od 1.1.2005 je stanoveno, dle §81 odst.1, že každý zaměstnavatel zaměstnávající více než 25 zaměstnanců je povinen zaměstnat 4% zaměstnanců se zdravotním postižením, tzn. na každých 25 zaměstnanců jednoho pracovníka se zdravotním postižením.


Splnění zákona:
  1. Zaměstnávat povinný podíl zaměstnanců se ZPS (4%) - každý 25. zaměstnanec musí být zdravotně postižený.
  2. Odvodem do státního rozpočtu - výše odvodu činí 2,5 násobek průměrné mzdy v národním hospodářství ročně (2,5 x 31 516,- Kč) za každého občana se zdravotním postižením, za kterého zaměstnavatel nesplnil povinný podíl (4%).
  3. Odebráním výrobků nebo služeb od firem zaměstnávajících více než 50% zaměstnanců se zdravotním postižením (většinou v organizacích provozující tzv. „Chráněné dílny“) - výše odvodu činí 7 násobek průměrné mzdy v národním hospodářství ročně (7 x 31 516,- Kč) za každého občana se zdravotním postižením, za kterého zaměstnavatel nesplnil povinný podíl (4%).

Orientační tabulka povinného podílu (PP) zaměstnanců se zdravotním postižením platná pro rok 2019
Počet zaměstnanců Povinný podíl OZP osob ( 4% ) Roční odvod při nesplnění povinného podílu Ekvivalent povinného podílu odebráním výrobků a služeb (bez DPH)
25 1,00 78 790,- 220 612,-
50 2,00 157 580,- 441 224,-
100 4,00 315 160,- 882 448,-
200 8,00 630 320,- 1 764 896,-
300 12,00 945 480,- 2 647 344,-
400 16,00 1 260 640,- 3 529 792,-
500 20,00 1 575 800,- 4 412 240,-

Způsoby plnění může zaměstnavatel vzájemně kombinovat.