Náhradní plněníSpolečnost SMM Elektro zaměstnává více než 50 % pracovníků se zdravotním postižením. Přepočtený stav v roce 2017 činil 96,5 % pracovníků se zdravotním postižením.

Proto naše firma poskytuje svým zákazníkům možnost uplatnění NÁHRADNÍHO PLNĚNÍ odběrem služeb ve smyslu zákona č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti, doplněného o vyhlášku č. 518/2004, kterou se zákon provádí.


Vysvětlení zákona:

Podle novely zákona o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb. platné od 1.1.2005 je stanoveno, dle §81 odst.1, že každý zaměstnavatel zaměstnávající více než 25 zaměstnanců je povinen zaměstnat 4% zaměstnanců se zdravotním postižením, tzn. na každých 25 zaměstnanců jednoho pracovníka se zdravotním postižením.


Splnění zákona:
  1. Zaměstnávat povinný podíl zaměstnanců se ZPS (4%) - každý 25. zaměstnanec musí být zdravotně postižený.
  2. Odvodem do státního rozpočtu - výše odvodu činí 2,5 násobek průměrné mzdy v národním hospodářství ročně (2,5 x 29.050,- Kč) za každého občana se zdravotním postižením, za kterého zaměstnavatel nesplnil povinný podíl (4%).
  3. Odebráním výrobků nebo služeb od firem zaměstnávajících více než 50% zaměstnanců se zdravotním postižením (většinou v organizacích provozující tzv. „Chráněné dílny“) - výše odvodu činí 7 násobek průměrné mzdy v národním hospodářství ročně (7 x 29.050,- Kč) za každého občana se zdravotním postižením, za kterého zaměstnavatel nesplnil povinný podíl (4%).

Orientační tabulka povinného podílu (PP) zaměstnanců se zdravotním postižením platná pro rok 2018
Počet zaměstnanců Povinný podíl OZP osob ( 4% ) Roční odvod při nesplnění povinného podílu Ekvivalent povinného podílu odebráním výrobků a služeb (bez DPH)
25 1,00 72 625,- 203 350,-
50 2,00 145 250,- 406 700,-
100 4,00 290 500,- 813 400,-
200 8,00 581 000,- 1 626 800,-
300 12,00 871 500,- 2 440 200-
400 Larry 1 162 000,- 3 253 600,-
500 20,00 1 452 500,- 4 067 000,-

Způsoby plnění může zaměstnavatel vzájemně kombinovat.