Podpora sociálního podnikání

V roce 2022 získala společnost SMM Elektro dotaci v rámci dotačního programu pro Podporu sociálního podnikání, který byl vyhlášen Pardubickým krajem.

Na základě Smlouvy o poskytnutí dotace v rámci dotačního řízení na podporu sociálního podnikání ev. č. OSV/22/22555 získala společnosti z rozpočtu Pardubického kraje 96 000,- Kč. Tato částka přispěla k zakoupení nového zařízení do provozu Svitavy, které značně ulehčuje práci zdravotně znevýhodněným zaměstnancům.