Rozvoj a zefektivnění společnosti SMM Elektro

Na základě žádosti o podporu z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost rozhodlo Ministerstvo průmyslu a obchodu o poskytnutí dotace na realizaci projektu: Rozvoj a zefektivnění společnosti SMM Elektro, registrační číslo: CZ.01.2.06/0.0/0.0/15_038/0006931, prioritní osa OP PIK: PO 2 Rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti malých a středních podniků.

Popis projektu

Společnost SMM Elektro je výrobní společností, která je významným zaměstnavatelem osob se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním (95% zaměstnanců). Projekt zakoupení nových technologií bude znamenat významný rozvoj, zefektivnění činnosti, zvýšení konkurenceschopnosti. Vlastní výrovou nástrojů, nářadí, příravků, forem včetně jejich oprav a úprav sníží náklady na finální produkty a tím i jejich ceny. 

Cíle projektu

Cílem projektu je pořízení, zprovoznění a uvedení do trvalého provozu strojně technologická zařízení na ohýbání a sváření drátů a tenkostěnných trubek pro výrobu autodílů. Konkrétně se jedná o CNC ohýbačku drátů a CNC ohýbačku trubek.

Pořízení těchto technologií značně zvýší možnosti rozšíření výroby o další dodávky v oblasti Automotive a umožní nezávislost výroby autodílů na dodavatelích dílů. Díky realizaci projektu dojde k nasycení poptávky zákazníků a zárověň k upevnění pozice společnosti na trhu. 

Předpokládané výsledky

SMM Elektro se zaměřuje na balení spojovacího materiálu do skinů, balení do sáčků, balení do PE smrštitelné fólie výrobků z PUR pěny, dřeva, kovu, smrštění a fixace v horkovzdušných tunelech, pájení, ruční opracování a kompletace plastových, pěnových a kovových dílů. Výrobu, montáž, kontrolu a třídění plastových a kovových dílů, apretační a začišťovací práce výrobků z PUR pěny a kovových výrobků především pro automobilový průmysl. V posledních letech vznikl ze strany zákazníků požadavek na zabezpečení kompletních dílů, tedy jejich samotnou výrobu. Výroba dílů pro oblast Automotive klade další požadavky na výrobu nástrojů. Tato skutečnost je hlavním důvodem pro pořízení další technologie v této oblasti.