Kdo jsme

SMM Elektro

Firma s dlouholetou praxí, vysokými požadavky na kvalitu, jakost, 100% kontrolu a životní prostředí má zaveden systém řízení kvality dle EN ISO 9001 a systém ochrany životního prostředí a minimalizaci environmentálních aspektů EN ISO 14001.

Výroba

Hlavní výrobní činnosti jsou především:

  • Montáž a výroba autodílů
  • CNC ohýbání drátů a trubek
  • Skinování a balení spojovacího materiálu
  • Opracování a kompletace plastových, pěnových a kovových dílů
  • Montáž elektropřístrojů a strojní opracování součástí.

Naše služby

Kromě výrobní činnosti naše firma poskytuje služby v oblasti správy a údržby nemovitostí a to včetně strážní služby. Veškeré naše činnosti a zboží poskytujeme v režimu náhradního plnění.

Aktuality

Podpora sociálního podnikání

2.1.2023

V roce 2022 získala společnost SMM Elektro dotaci v rámci dotačního programu pro Podporu sociálního podnikání, který byl vyhlášen Pardubickým krajem. Na základě Smlouvy o poskytnutí dotace v rámci dotačního řízení na podporu sociálního podnikání ev. č. OSV/22/22555 získala společnosti z rozpočtu Pardubického kraje 96 000,- Kč. Tato částka přispěla k zakoupení nového zařízení do provozu Svitavy, které značně ulehčuje práci zdravotně znevýhodněným zaměstnancům.

REKONSTRUKCE OBJEKTŮ PRO VÝROBU SPOLEČNOSTI SMM ELEKTRO

12.5.2022

Na základě žádosti o podporu z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost rozhodlo Ministerstvo průmyslo a obchodu o poskytnutí dotace na realizaci projektu: Rekonstrukce objektů pro výrobu společnosti SMM Elektro, registrační číslo CZ.01.2.07/0.0/0.0/18_238/0014911. Společnost SMM Elektro je výrobní společností, která je významným zaměstnavatelem osob se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním (95% zaměstnanců). kce objektů pro výrobu bude znamenat významný r...

Podpora sociálního podnikání

10.1.2022

V roce 2021 získala společnost SMM Elektro dotaci v rámci dotačního programu pro Podporu sociálního podnikání, který byl vyhlášen Pardubickým krajem. Na základě Smlouvy o poskytnutí dotace v rámci dotačního řízení na podporu sociálního podnikání ev. č. OSV/21/72598 získala společnosti z rozpočtu Pardubického kraje 120 000,- Kč. Tato částka přispěla k zakoupení nového VZV do provozu Svitavy, který značně ulehčuje práci zdravotně znevýhodněným zaměstnancům.