Aktuality

Podpora sociálního podnikání 2023

V roce 2023 získala společnost SMM Elektro dotaci v rámci dotačního programu pro Podporu sociálního podnikání, který byl vyhlášen Pardubickým krajem.

Na základě Smlouvy o poskytnutí dotace v rámci dotačního řízení na podporu sociálního podnikání ev. č. OSV/23/22116 získala společnosti z rozpočtu Pardubického kraje 150 000,- Kč. Tato částka přispěla k zakoupení nového zařízení do provozu Svitavy, které značně ulehčuje práci zdravotně znevýhodněným zaměstnancům.

Podání a přijetí oznámení dle zákona o ochraně oznamovatele

Společnost SMM Elektro spustila dle zákona systém pro podání oznámení dle zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů a určila příslušné osoby pro přijímaní, zpracování a evidenci oznámení podaných v souladu s tímto zákonem.

Společnost vylučuje přijímání oznámení od osoby, která pro povinný subjekt nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) Zákona. Prací nebo obdobnou činností se rozumí také ucházení se o kteroukoliv z výše uvedených činností.

Podpora sociálního podnikání

V roce 2022 získala společnost SMM Elektro dotaci v rámci dotačního programu pro Podporu sociálního podnikání, který byl vyhlášen Pardubickým krajem.

Na základě Smlouvy o poskytnutí dotace v rámci dotačního řízení na podporu sociálního podnikání ev. č. OSV/22/22555 získala společnosti z rozpočtu Pardubického kraje 96 000,- Kč. Tato částka přispěla k zakoupení nového zařízení do provozu Svitavy, které značně ulehčuje práci zdravotně znevýhodněným zaměstnancům.

REKONSTRUKCE OBJEKTŮ PRO VÝROBU SPOLEČNOSTI SMM ELEKTRO

Na základě žádosti o podporu z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost rozhodlo Ministerstvo průmyslo a obchodu o poskytnutí dotace na realizaci projektu: Rekonstrukce objektů pro výrobu společnosti SMM Elektro, registrační číslo CZ.01.2.07/0.0/0.0/18_238/0014911.

Podpora sociálního podnikání

V roce 2021 získala společnost SMM Elektro dotaci v rámci dotačního programu pro Podporu sociálního podnikání, který byl vyhlášen Pardubickým krajem.

Na základě Smlouvy o poskytnutí dotace v rámci dotačního řízení na podporu sociálního podnikání ev. č. OSV/21/72598 získala společnosti z rozpočtu Pardubického kraje 120 000,- Kč. Tato částka přispěla k zakoupení nového VZV do provozu Svitavy, který značně ulehčuje práci zdravotně znevýhodněným zaměstnancům.

Operační program Zaměstnanost

Na základě žádosti o podporu z Operačního programu Zaměstnanost rozhodlo Ministerstvo práce a sociálních věcí o poskytnutí dotace na realizaci projektu Vzdělávání pro všechny zaměstnance firmy SMM Elektro, spol. s r.o., registrační číslo CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_097/0012807, prioritní osa OPZ: Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly.

Změna sídla společnosti

SMM Elektro, spol. s r.o. změnilo sídlo firmy. Sídlo jsme přestěhovali na adresu Cejl 29/76, Brno - Zábrdovice, 602 00.

Veškerou korespondenci adresujte prosím na provoz Svitavy, Říční 1578/1, Svitavy, 568 02.

Úspěšná recertifikace

Druhý týden v červenci firma SMM Elektro,spol. s r. o. úspěšně obhájila certifikaci ISO 9001 a ISO 14001 a získala tak nové certifikáty pro EN ISO 9001:2015 a EN ISO 14001:2015.

Operační program Zaměstnanost

Na základě žádosti o podporu z Operačního programu Zaměstnanost rozhodlo Ministerstvo práce a sociálních věcí o poskytnutí dotace na realizaci projektu Vzdělávání zaměstnanců SMM Elektro registrační číslo CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_043/0004958, prioritní osa OPZ: Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly.

Rozvoj a zefektivnění společnosti SMM Elektro

Na základě žádosti o podporu z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost rozhodlo Ministerstvo průmyslu a obchodu o poskytnutí dotace na realizaci projektu: Rozvoj a zefektivnění společnosti SMM Elektro, registrační číslo: CZ.01.2.06/0.0/0.0/15_038/0006931, prioritní osa OP PIK: PO 2 Rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti malých a středních podniků.

Nový provoz v Jaroměři

5.5.2014 jsme zahájili činnost v novém provoze v Jaroměři pro GUMOTEX - odštěpný závod Tanex PLASTY v rámci vymístění produkce PUR výrobků do Jaroměře. Děkujeme zástupcům firmy GUMOTEX za možnost pracovního uplatnění našich zdravotně znevýhodněných zaměstnanců.