Náhradní plněníSpolečnost SMM Elektro zaměstnává více než 50 % pracovníků se zdravotním postižením. Přepočtený stav v roce 2018 činil 96,5 % pracovníků se zdravotním postižením.

Proto naše firma poskytuje svým zákazníkům možnost uplatnění NÁHRADNÍHO PLNĚNÍ odběrem služeb ve smyslu zákona č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti, doplněného o vyhlášku č. 518/2004, kterou se zákon provádí.


Vysvětlení zákona:

Podle novely zákona o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb. platné od 23. 07. 2004 je stanoveno, dle §81 odst.1, že každý zaměstnavatel zaměstnávající více než 25 zaměstnanců je povinen zaměstnat 4% zaměstnanců se zdravotním postižením, tzn. na každých 25 zaměstnanců jednoho pracovníka se zdravotním postižením.


Splnění zákona:
  1. Zaměstnávat povinný podíl zaměstnanců se ZPS (4%) - každý 25. zaměstnanec musí být zdravotně postižený.
  2. Odvodem do státního rozpočtu - výše odvodu činí 2,5 násobek průměrné mzdy v národním hospodářství ročně (2,5 x 40 353,- Kč) za každého občana se zdravotním postižením, za kterého zaměstnavatel nesplnil povinný podíl (4%).
  3. Odebráním výrobků nebo služeb od firem zaměstnávajících více než 50% zaměstnanců se zdravotním postižením (většinou v organizacích provozující tzv. „Chráněné dílny“) - výše odvodu činí 7 násobek průměrné mzdy v národním hospodářství ročně (7 x 40 353,- Kč) za každého občana se zdravotním postižením, za kterého zaměstnavatel nesplnil povinný podíl (4%).

Orientační tabulka povinného podílu (PP) zaměstnanců se zdravotním postižením platná pro rok 2023
Počet zaměstnanců Povinný podíl OZP osob ( 4% ) Roční odvod při nesplnění povinného podílu Ekvivalent povinného podílu odebráním výrobků a služeb (bez DPH)
25 1,00 100 882,5,- 282 471,-
50 2,00 201 765,- 564 942,-
100 4,00 403 530,- 1 129 884,-
200 8,00 807 060,- 2 259 768,-
300 12,00 1 210 590,- 3 389 652,-
400 16,00 1 614 120,- 4 519 536,-
500 20,00 2 017 650,- 5 649 420,-

Způsoby plnění může zaměstnavatel vzájemně kombinovat.