Politika jakosti a životního prostředí

SMM Elektro má certifikovaný integrovaný systém managementu dle norem ISO 9001 a ISO 14001.