Kdo jsme

SMM Elektro

Firma s dlouholetou praxí, vysokými požadavky na kvalitu, jakost, 100% kontrolu a životní prostředí má zaveden systém řízení kvality dle EN ISO 9001 a systém ochrany životního prostředí a minimalizaci environmentálních aspektů EN ISO 14001.

Výroba

Hlavní výrobní činnosti jsou především:

  • Montáž a výroba autodílů
  • CNC ohýbání drátů a trubek
  • Skinování a balení spojovacího materiálu
  • Opracování a kompletace plastových, pěnových a kovových dílů
  • Montáž elektropřístrojů a strojní opracování součástí.

Naše služby

Kromě výrobní činnosti naše firma poskytuje služby v oblasti správy a údržby nemovitostí a to včetně strážní služby. Veškeré naše činnosti a zboží poskytujeme v režimu náhradního plnění.

Aktuality

Podpora sociálního podnikání 2023

2.1.2024

V roce 2023 získala společnost SMM Elektro dotaci v rámci dotačního programu pro Podporu sociálního podnikání, který byl vyhlášen Pardubickým krajem. Na základě Smlouvy o poskytnutí dotace v rámci dotačního řízení na podporu sociálního podnikání ev. č. OSV/23/22116 získala společnosti z rozpočtu Pardubického kraje 150 000,- Kč. Tato částka přispěla k zakoupení nového zařízení do provozu Svitavy, které značně ulehčuje práci zdravotně znevýhodněným zaměstnancům.

Podání a přijetí oznámení dle zákona o ochraně oznamovatele

15.12.2023

Společnost SMM Elektro spustila dle zákona systém pro podání oznámení dle zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů a určila příslušné osoby pro přijímaní, zpracování a evidenci oznámení podaných v souladu s tímto zákonem. Společnost vylučuje přijímání oznámení od osoby, která pro povinný subjekt nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) Zákona. Prací nebo obdobnou činností se rozumí také ucházení se o kteroukoliv z výše uvedených činností. Přís...

Podpora sociálního podnikání

2.1.2023

V roce 2022 získala společnost SMM Elektro dotaci v rámci dotačního programu pro Podporu sociálního podnikání, který byl vyhlášen Pardubickým krajem. Na základě Smlouvy o poskytnutí dotace v rámci dotačního řízení na podporu sociálního podnikání ev. č. OSV/22/22555 získala společnosti z rozpočtu Pardubického kraje 96 000,- Kč. Tato částka přispěla k zakoupení nového zařízení do provozu Svitavy, které značně ulehčuje práci zdravotně znevýhodněným zaměstnancům.