Kdo jsme

SMM Elektro

Firma s dlouholetou praxí, vysokými požadavky na kvalitu, jakost, 100% kontrolu a životní prostředí má zaveden systém řízení kvality dle EN ISO 9001 a systém ochrany životního prostředí a minimalizaci environmentálních aspektů EN ISO 14001.

Výroba

Hlavní výrobní činnosti jsou především:

  • Montáž a výroba autodílů
  • CNC ohýbání drátů a trubek
  • Skinování a balení spojovacího materiálu
  • Opracování a kompletace plastových, pěnových a kovových dílů
  • Montáž elektropřístrojů a strojní opracování součástí.

Naše služby

Kromě výrobní činnosti naše firma poskytuje služby v oblasti správy a údržby nemovitostí a to včetně strážní služby. Veškeré naše činnosti a zboží poskytujeme v režimu náhradního plnění.

Aktuality

Operační program Zaměstnanost

1.4.2021

Na základě žádosti o podporu z Operačního programu Zaměstnanost rozhodlo Ministerstvo práce a sociálních věcí o poskytnutí dotace na realizaci projektu Vzdělávání pro všechny zaměstnance firmy SMM Elektro, spol. s r.o., registrační číslo CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_097/0012807, prioritní osa OPZ: Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly. Popis projektu Projekt se zaměřuje na zvýšení úrovně znalostí a dovedností zaměstnanců. Účastníci se budou vzdělávat v oblasti manažerských, komunikačních, ...

Změna sídla společnosti

21.3.2019

SMM Elektro, spol. s r.o. změnilo sídlo firmy. Sídlo jsme přestěhovali na adresu Cejl 29/76, Brno - Zábrdovice, 602 00. Veškerou korespondenci adresujte prosím na provoz Svitavy, Říční 1578/1, Svitavy, 568 02.

Úspěšná recertifikace

15.8.2018

Druhý týden v červenci firma SMM Elektro,spol. s r. o. úspěšně obhájila certifikaci ISO 9001 a ISO 14001 a získala tak nové certifikáty pro EN ISO 9001:2015 a EN ISO 14001:2015.