Kdo jsme

SMM Elektro

Firma s dlouholetou praxí, vysokými požadavky na kvalitu, jakost, 100% kontrolu a životní prostředí má zaveden systém řízení kvality dle EN ISO 9001 a systém ochrany životního prostředí a minimalizaci environmentálních aspektů EN ISO 14001.

Výroba

Hlavní výrobní činnosti jsou především:

  • Montáž a výroba autodílů
  • CNC ohýbání drátů a trubek
  • Skinování a balení spojovacího materiálu
  • Opracování a kompletace plastových, pěnových a kovových dílů
  • Montáž elektropřístrojů a strojní opracování součástí.

Naše služby

Kromě výrobní činnosti naše firma poskytuje služby v oblasti správy a údržby nemovitostí a to včetně strážní služby. Veškeré naše činnosti a zboží poskytujeme v režimu náhradního plnění.

Aktuality

Úspěšná recertifikace

15.8.2018

Druhý týden v červenci firma SMM Elektro,spol. s r. o. úspěšně obhájila certifikaci ISO 9001 a ISO 14001 a získala tak nové certifikáty pro EN ISO 9001:2015 a EN ISO 14001:2015.

Operační program Zaměstnanost

12.2.2018

Na základě žádosti o podporu z Operačního programu Zaměstnanost rozhodlo Ministerstvo práce a sociálních věcí o poskytnutí dotace na realizaci projektu Vzdělávání zaměstnanců SMM Elektro registrační číslo CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_043/0004958, prioritní osa OPZ: Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly. Popis projektu Společnost SMM Elektro je výrobní společností, která je významným zaměstnavatelem osob se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním (95% zaměstnanců). Projekt v...

Rozšíření výroby ve Svitavském provozu

20.12.2017

V průběhu roku 2017 započala rekonstrukce haly svitavské provozovny, kde budou od začátku roku 2018 umístěny dva CNC stroje - navíjecí a ohýbací stroj, WAFIOS Model BM 30 se zařízením pro svařování a robotický ohýbací systém Twister RB30. Pořízení nových CNC strojů podpoří konkurenceschopnost společnosti a rozšíří možnosti výroby v oblasti automotive. Poskytovatel podpory: Evropská unie, program OPPIK, podprogram TECHNOLOGIE - III. Výzva.