Kontaktujte nás
SMM Elektro, spol. s r.o

chráněná dílna, výroba a služby

Cejl 58 / 72

602 00 BRNO 2 - Zábrdovice (mapa)

Tel.: +420 461 357 011

E-mail: info@smmelektro.cz

12.1.2018 Operační program Zaměstnanost

Operační program Zaměstnanost

Na základě žádosti o podporu z Operačního programu Zaměstnanost rozhodlo Ministerstvo práce a sociálních věcí o poskytnutí dotace na realizaci projektu Vzdělávání zaměstnanců SMM Elektroregistrační číslo CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_043/0004958, prioritní osa OPZ: Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly.

 

Popis projektu

Společnost SMM Elektro je výrobní společností, která je významným zaměstnavatelem osob se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním (95% zaměstnanců). Projekt využije k proškolení zaměstnanců na měkké a manažerské dovednosti, technické kurzy, ekonomické, právní a základní IT. Firmě projekt pomůže k udržení konkurenceschopnosti, zvýšení produktivity práce, které se může projevit navýšením objemu zakázek a růstem ziskovosti. Partnerem projektu je MA- CONSTRUCT s.r.o.

 

 

Cíle projektu

Cílovou skupinu budou představovat zaměstnanci firmy SMM Elektro, s.r.o. a partnerské firmy MA- CONSTRUCT s.r.o., Cílem projektu je zvýšit úroveň znalostí a dovedností zaměstnanců a zajistit tak soulad jejich kvalifikací a kompetencí s požadavky na vykonávané pracovní činnosti.

Projekt firma využije pro zvýšení manažerských, měkkých a technických dovedností jako např. svařování, obsluha motovozíku, dále právních, ekomických a IT dovedností. Zvýšení odborných znalostí a dovedností bude mít vliv na vyšší konkurenceschopnost firmy.

 

 

Předpokládané výsledky

Celkem se vzdělávání zúčastní 32 osob/ účastníků, kteří budou splňovat min. bagatelní podporu a 10 zaměstnanců bude představovat skupinu osob ve věku 54+. Zvyšováním úrovně kompetencí u vybraných skupin zaměstnanců docílíme jejich vyššího uplatnění osob v rámci firmy i na trhu práce v ČR.

 

 

NA PROJEKT JE POSKYTOVÁNA FINANČNÍ PODPORA EU.

 

20.12.2017 Rozšíření výroby ve Svitavském provozu

V průběhu roku 2017 započala rekonstrukce haly svitavské provozovny, kde budou od začátku roku 2018 umístěny dva CNC stroje - navíjecí a ohýbací stroj, WAFIOS Model BM 30 se zařízením pro svařování a robotický ohýbací systém Twister RB30. Pořízení nových CNC strojů podpoří konkurenceschopnost společnosti a rozšíří možnosti výroby v oblasti automotive. Poskytovatel podpory: Evropská unie, program OPPIK, podprogram TECHNOLOGIE - III. Výzva.

 

 

12.5.2014 Nový provoz v Jaroměři

5.5.2014 jsme zahájili činnost v novém provoze v Jaroměři pro GUMOTEX - odštěpný závod Tanex PLASTY v rámci vymístění produkce PUR výrobků do Jaroměře. Děkujeme zástupcům firmy GUMOTEX za možnost pracovního uplatnění našich zdravotně znevýhodněných zaměstnanců.

 

11.4.2014 Nový provoz v Hradčovicích

4.4.2014 jsme zahájili nový provoz v Hradčovicích pro našeho smluvního partnera SEVOC automotive. Děkujeme zástupcům firmy SEVOC za další podporu při zaměstnávání zdravotně znevýhodněných občanů.

 

24.1.2013 Rozšíření provozu v Lanškrouně

21.1.2013 jsme pro našeho smluvního partnera INA Lanškroun rozšířili naše výrobní prostory pro výrobu v provoze Lanškroun. Děkujeme zástupcům firmy INA Lanškroun za další podporu při zaměstnávání zdravotně znevýhodněných občanů.

 

24.1.2013 Nový provoz v Břeclavi

15.1.2013 jsme zahájili činnost v novém provoze ve firmě Alca PLAST v Břeclavi. Děkujeme zástupcům firmy Alca PLAST za možnost pracovního uplatnění našich zdravotně znevýhodněných zaměstnanců.

 

20.9.2012 Prodej svítidel

20. září 2012 jsme zahájili prodej svítidel na našem e-shopu luminar.cz.

 

26.3.2012 Cestovní služby pro ZZO

V říjnu 2011 jsme zahájili činnost cestovních služeb pro zdravotně znevýhodněné občany prostřednictvím našeho O.S. Cesty - SMM.

 

11.10.2011 Dodavatel typu A

V srpnu 2011 byla naše firma jako první ve východní Evropě schválená jako uvolněný dodavatel s hodnocením typu A v rámci Schaeffler Group

 

15.7.2011 Výroba sad těsnění

V červnu 2011 jsme zahájili výrobu sad pro těsnění plynového potrubí Waldovou metodou pro firmu RWE.

Aktuality
Z našeho e-shopu