Aktuality

Operační program Zaměstnanost

Na základě žádosti o podporu z Operačního programu Zaměstnanost rozhodlo Ministerstvo práce a sociálních věcí o poskytnutí dotace na realizaci projektu Vzdělávání pro všechny zaměstnance firmy SMM Elektro, spol. s r.o., registrační číslo CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_097/0012807, prioritní osa OPZ: Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly.

Změna sídla společnosti

SMM Elektro, spol. s r.o. změnilo sídlo firmy. Sídlo jsme přestěhovali na adresu Cejl 29/76, Brno - Zábrdovice, 602 00.

Veškerou korespondenci adresujte prosím na provoz Svitavy, Říční 1578/1, Svitavy, 568 02.

Úspěšná recertifikace

Druhý týden v červenci firma SMM Elektro,spol. s r. o. úspěšně obhájila certifikaci ISO 9001 a ISO 14001 a získala tak nové certifikáty pro EN ISO 9001:2015 a EN ISO 14001:2015.

Operační program Zaměstnanost

Na základě žádosti o podporu z Operačního programu Zaměstnanost rozhodlo Ministerstvo práce a sociálních věcí o poskytnutí dotace na realizaci projektu Vzdělávání zaměstnanců SMM Elektro registrační číslo CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_043/0004958, prioritní osa OPZ: Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly.

Rozvoj a zefektivnění společnosti SMM Elektro

Na základě žádosti o podporu z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost rozhodlo Ministerstvo průmyslu a obchodu o poskytnutí dotace na realizaci projektu: Rozvoj a zefektivnění společnosti SMM Elektro, registrační číslo: CZ.01.2.06/0.0/0.0/15_038/0006931, prioritní osa OP PIK: PO 2 Rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti malých a středních podniků.

Nový provoz v Jaroměři

5.5.2014 jsme zahájili činnost v novém provoze v Jaroměři pro GUMOTEX - odštěpný závod Tanex PLASTY v rámci vymístění produkce PUR výrobků do Jaroměře. Děkujeme zástupcům firmy GUMOTEX za možnost pracovního uplatnění našich zdravotně znevýhodněných zaměstnanců.