Aktuality

Úspěšná recertifikace

Druhý týden v červenci firma SMM Elektro,spol. s r. o. úspěšně obhájila certifikaci ISO 9001 a ISO 14001 a získala tak nové certifikáty pro EN ISO 9001:2015 a EN ISO 14001:2015.

Operační program Zaměstnanost

Na základě žádosti o podporu z Operačního programu Zaměstnanost rozhodlo Ministerstvo práce a sociálních věcí o poskytnutí dotace na realizaci projektu Vzdělávání zaměstnanců SMM Elektro registrační číslo CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_043/0004958, prioritní osa OPZ: Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly.

Rozšíření výroby ve Svitavském provozu

Rozšíření výroby ve Svitavském provozu

V průběhu roku 2017 započala rekonstrukce haly svitavské provozovny, kde budou od začátku roku 2018 umístěny dva CNC stroje - navíjecí a ohýbací stroj, WAFIOS Model BM 30 se zařízením pro svařování a robotický ohýbací systém Twister RB30. Pořízení nových CNC strojů podpoří konkurenceschopnost společnosti a rozšíří možnosti výroby v oblasti automotive. Poskytovatel podpory: Evropská unie, program OPPIK, podprogram TECHNOLOGIE - III. Výzva.

Nový provoz v Jaroměři

5.5.2014 jsme zahájili činnost v novém provoze v Jaroměři pro GUMOTEX - odštěpný závod Tanex PLASTY v rámci vymístění produkce PUR výrobků do Jaroměře. Děkujeme zástupcům firmy GUMOTEX za možnost pracovního uplatnění našich zdravotně znevýhodněných zaměstnanců.