Podpora sociálního podnikání

V roce 2021 získala společnost SMM Elektro dotaci v rámci dotačního programu pro Podporu sociálního podnikání, který byl vyhlášen Pardubickým krajem.

Na základě Smlouvy o poskytnutí dotace v rámci dotačního řízení na podporu sociálního podnikání ev. č. OSV/21/72598 získala společnosti z rozpočtu Pardubického kraje 120 000,- Kč. Tato částka přispěla k zakoupení nového VZV do provozu Svitavy, který značně ulehčuje práci zdravotně znevýhodněným zaměstnancům.