REKONSTRUKCE OBJEKTŮ PRO VÝROBU SPOLEČNOSTI SMM ELEKTRO

Na základě žádosti o podporu z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost rozhodlo Ministerstvo průmyslo a obchodu o poskytnutí dotace na realizaci projektu: Rekonstrukce objektů pro výrobu společnosti SMM Elektro, registrační číslo CZ.01.2.07/0.0/0.0/18_238/0014911.

Společnost SMM Elektro je výrobní společností, která je významným zaměstnavatelem osob se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním (95% zaměstnanců). kce objektů pro výrobu bude znamenat významný rozvoj společnosti.

Cílem projektu je posílení konkurenceschopnosti společnosti prostřednictvím rozšíření výrobních kapacit, získání větší nezávislosti na dodavatelích a vyšší flexibility výroby. Dalším velmi významným cílem je značné navýšení pracovních kapacit pro zdravotně znevýhodněné zaměstnance.